TỔNG HỢP KIẾN THỨC ĐẠI TỪ

Tuy là một kiến thức đơn giản nhưng nhiều bạn khi sử dụng các loại đại từ vẫn cảm thấy bối rối hoặc có thể là nhầm lẫn.

 

Hôm nay, hãy cùng TDC ôn lại những kiến thức cơ bản về 3 loại đại từ dễ gây bối rối trong đề thi TOEIC nhất, cũng như làm nhanh một bài tập luyện tập để kiểm tra kiến thức của mình ngay nhé!

 

I. Kiến thức cơ bản:

1. Đại từ chủ ngữ (Subject pronouns)

Đại từ chủ ngữ được dùng để thay thế cho một danh từ có vai trò chủ ngữ trong câu, tránh việc lặp lại danh từ đó một lần nữa.

Ví dụ:

Lily is a girl. Lily has long hair. → Lily is a girl. She has long hair.

2. Đại từ tân ngữ (Objective pronouns)

Đại từ tân ngữ được dùng để thay thế cho một danh từ có vai trò tân ngữ trong câu, tránh việc lặp lại danh từ đó một lần nữa.

Ví dụ:

I like this film. I see this film twice a week. → I like this film. I see it twice a week. 

3. Đại từ phản thân

Đại từ phản thân dùng khi chủ ngữ và tân ngữ cùng chỉ một người hay một vật.

Ví dụ:

She bought a present for herself.

Dưới đây là bảng tổng hợp các đại từ chia theo ngôi:

 

Đại từ chủ ngữ Đại từ tân ngữ  Đại từ phản thân
I

You

He

She

It

We

You (số nhiều)

They

me

you

him

her

it

us

you

them

myself

yourself

himself

herself

itself

ourselves

yourselves

themselves

 

 

II. Bài tập luyện tập:

Cùng luyện tập nhanh qua bài tập này nhé: https://forms.gle/raiPNPWo8rsGiB1f7

 

Củng cố kiến thức cơ bản là một điều vô cùng cần thiết nếu bạn muốn học lên cao. Chính vì vậy, hãy nhanh chóng đăng kí ngay một khóa học để đảm bảo các phần kiến thức cơ bản cho chính mình.